Leerlingenvoorstelling Basisschool groep 3 en 4
Een lieve en spannende voorstelling over grenzen, vriendschap en opkomen voor een ander.

Anaïs speelt soms met alleen met Nora, en soms alleen met Wiebe; ze vindt ze allebei leuk! Nora wil nooit met zijn drieën spelen, zij vindt Wiebe stom. Dan is Wiebe zijn nieuwe pen ineens kwijt! Hoe kan dat nou? Anaïs snapt er niks van. Weet Nora hier meer van? En wat doet Nora raar op het schoolplein? Wat kan Anaïs nu nog doen..?

Vanaf dit moment worden de leerlingen de baas en mogen zij zélf mee gaan spelen!

SUPERVEILIG! “De Pen” neemt de leerlingen vanuit de positie van Anaïs totaal mee in het herkenbare dilemma: hoe kom je voor iemand op terwijl dat heel spannend kan zijn? En hoe zorg je ervoor dat je populair kunt zijn zonder dat je rot doet tegen een ander? En hoe kun je ervoor zorgen dat je met Nora én Wiebe bevriend bent? We maken in deze voorstelling gebruik van een stoplicht om het gevoel van Anaïs zichtbaar te maken.

WANNEER

  • Preventie: Bij jullie op school is sociale veiligheid erg belangrijk. Jullie willen pesten graag bespreekbaar maken en voorkomen. Zo scheppen jullie vooraf een positief klimaat waarbij leerlingen voor zichzelf en elkaar op durven komen.
  • Actueel pesten: Bij jullie op school wordt er momenteel gepest in de klas. Leerlingen voelen zich helaas onveilig. Er is duidelijk een aanpak over positief gedrag nodig.
  • Jullie school doet mee aan de Week tegen Pesten en jullie zoeken nog een waardevolle en leuke invulling hiervan, ook gedurende de rest van het jaar.
  • Jullie zoeken op school een leuke en leerzame kick-off of afsluiting van een periode waarin jullie aandacht schenken aan pesten.
  • Jullie zoeken vooral een creatieve en luchtige manier om iets pittigs als Pesten bespreekbaar te maken. Theater is hiervoor ideaal. Door de rollen van de personages kunnen jullie persoonlijke gesprekken over Pesten makkelijker voeren met de klas.
  • Je bent anderszins zijdelinks met onderwijs of pesten of groepsdynamica betrokken. Denk aan speciale programma’s over sociale veiligheid op een congres, seminar of masterclass over onderwijs. Ook dan kan SUPERVEILIG! passen.

Eerder werkte SUPERVEILIG! b.v. samen met Kinderrechtenhuis te Leiden, Rotary Oldenzaal en Anti-Pest-Club.

Contact