Leerlingenvoorstelling basisschool groep 5 t/m 8
Een pakkende en uitbundige voorstelling over grenzen, vriendschap en opkomen voor een ander.

De vrolijke Sara zit in de klas met twee vrienden: de stoere Klaartje en de rustige JJ. Om het gezellig te maken geeft Sara een feestje, voor de hele klas! Maar wat als Klaartje wil dat JJ niet komt? Wat verandert er dan op school? En thuis op de app? En hoe gaat het met Sara als de spanning wel heel hoog oploopt op het klassenfeestje…?

Vanaf dit moment worden de leerlingen de baas en mogen zij zélf mee gaan spelen!

SUPERVEILIG! “Klassenfeestje” neemt de leerlingen vanuit de positie van Sara totaal mee in het herkenbare dilemma: hoe kom je voor iemand op terwijl dat heel spannend kan zijn? En hoe zorg je ervoor dat je populair kunt zijn zonder dat je rot doet tegen een ander? En hoe kun je ervoor zorgen dat je met Klaar én JJ bevriend bent? We maken in deze voorstelling gebruik van een stoplicht om het gevoel van Sara zichtbaar te maken. EXTRA LEUK: We sluiten de voorstelling af met een écht klassenfeestje – voor iedereen!

WANNEER

  • Preventie: Bij jullie op school is sociale veiligheid erg belangrijk. Jullie willen pesten graag bespreekbaar maken en voorkomen. Zo scheppen jullie vooraf een positief klimaat waarbij leerlingen voor zichzelf en elkaar op durven komen.
  • Actueel pesten: Bij jullie op school wordt er momenteel gepest in de klas. Leerlingen voelen zich helaas onveilig. Er is duidelijk een aanpak over positief gedrag nodig.
  • Jullie school doet mee aan de Week tegen Pesten en jullie zoeken nog een waardevolle en leuke invulling hiervan, ook gedurende de rest van het jaar.
  • Jullie zoeken op school een leuke en leerzame kick-off of afsluiting van een periode waarin jullie aandacht schenken aan pesten.
  • Jullie zoeken vooral een creatieve en luchtige manier om iets pittigs als Pesten bespreekbaar te maken. Theater is hiervoor ideaal. Door de rollen van de personages kunnen jullie persoonlijke gesprekken over Pesten makkelijker voeren met de klas.
  • Je bent anderszins zijdelinks met onderwijs of pesten of groepsdynamica betrokken. Denk aan speciale programma’s over sociale veiligheid op een congres, seminar of masterclass over onderwijs. Ook dan kan SUPERVEILIG! passen.

Eerder werkte SUPERVEILIG! b.v. samen met Kinderrechtenhuis te Leiden, Rotary Oldenzaal en Anti-Pest-Club.

Contact