SUPERVEILIG! De Oudervoorstelling

Ouderavond Basisschool
De ideale invulling van een ouderavond waarbij de school écht interactief met ouders aan de slag wil

Pesten is voor ouders van gepeste kinderen vaak zorgelijk: Wat als je kind niet lekker in zijn vel zit? Minder naar school wil? Buikpijn heeft? En wat als een ouder juist een telefoontje krijgt van de docent dat zijn/haar kind pest? Of wordt aangesproken op het schoolplein door een andere ouder dat zijn/haar kind niet deugt? Door in deze voorstelling beide kanten te belichten, voeren we een open dialoog over wat het onderwerp pesten voor ouders betekent.

Deze voorstelling neemt de mening van ouders serieus, en laat hén zelf aan het woord. Samen verkennen en op zoek naar hoe het anders kan!

BIJZONDER: SUPERVEILIG! De Oudervoorstelling sluit inhoudelijk aan op de voorstelling Klassenfeestje. De personages die de leerlingen overdag zien in de voorstelling, zien de ouders ‘s avond terug in de Oudervoorstelling. Hierdoor vormt SUPERVEILIG! een integrale aanpak en worden alle betrokkenen bereikt. Het gesprek over je veilig voelen kan nu thuis aan de hand van de herkenbare personages, verder gevoerd worden aan de keukentafel.

WANNEER

  • Preventie: Bij jullie op school is sociale veiligheid erg belangrijk. Jullie willen pesten graag bespreekbaar maken en voorkomen. Zo scheppen jullie vooraf een positief klimaat waarbij leerlingen voor zichzelf en elkaar op durven komen.
  • Actueel pesten: Bij jullie op school wordt er momenteel gepest in de klas. Leerlingen voelen zich helaas onveilig. Er is duidelijk een aanpak over positief gedrag nodig.
  • Jullie school doet mee aan de Week tegen Pesten en jullie zoeken nog een waardevolle en leuke invulling hiervan, ook gedurende de rest van het jaar.
  • Jullie zoeken op school een leuke en leerzame kick-off of afsluiting van een periode waarin jullie aandacht schenken aan pesten.
  • Jullie zoeken vooral een creatieve en luchtige manier om iets pittigs als Pesten bespreekbaar te maken. Theater is hiervoor ideaal. Door de rollen van de personages kunnen jullie persoonlijke gesprekken over Pesten makkelijker voeren met de klas.
  • Je bent anderszins zijdelinks met onderwijs of pesten of groepsdynamica betrokken. Denk aan speciale programma’s over sociale veiligheid op een congres, seminar of masterclass over onderwijs. Ook dan kan SUPERVEILIG! passen.

Eerder werkte SUPERVEILIG! b.v. samen met Kinderrechtenhuis te Leiden, Rotary Oldenzaal en Anti-Pest-Club.

Contact