SUPERVEILIG! De COMBI ouder/docentvoorstelling

Ouder- en docentenavond Basisschool
Ideale interactieve voorstelling voor op een studiedag, seminar of congres in het basisonderwijs

Jouw klas: Individueel zijn de meeste leerlingen erg leuk, maar in de groep lijken ze wel een mislukte cocktail: er wordt gepest! Je doet je uiterste best: probeert de sfeer fijn te houden, leerlingen aan te spreken op gedrag. Het lastigst zijn misschien wel de ouders die je telkens ter verantwoording roepen en denken dat jij ‘het wel even oplost’. Je hebt 30 leerlingen en bent niet opgeleid als politieagent, en wilt in eerste instantie goed onderwijs leveren. Pesten, heel rot, en tegelijk kom je zo amper aan je vak toe!

Deze voorstelling neemt de mening van docenten serieus, en laat hén zelf aan het woord. Samen verkennen en op zoek naar hoe het anders kan!

SUPERVEILIG! De Docentenvoorstelling sluit inhoudelijk aan op de voorstelling Klassenfeestje. De personages die de leerlingen zien in de voorstelling, zien de docenten terug in de Oudervoorstelling. Hierdoor vormt SUPERVEILIG! een integrale aanpak en worden alle betrokkenen bereikt. Het gesprek over je veilig voelen kan nu in de klas aan de hand van de herkenbare personages, verder gevoerd worden.

WANNEER

  • Preventie: Bij jullie op school is sociale veiligheid erg belangrijk. Jullie willen pesten graag bespreekbaar maken en voorkomen. Zo scheppen jullie vooraf een positief klimaat waarbij leerlingen voor zichzelf en elkaar op durven komen.
  • Actueel pesten: Bij jullie op school wordt er momenteel gepest in de klas. Leerlingen voelen zich helaas onveilig. Er is duidelijk een aanpak over positief gedrag nodig.
  • Jullie school doet mee aan de Week tegen Pesten en jullie zoeken nog een waardevolle en leuke invulling hiervan, ook gedurende de rest van het jaar.
  • Jullie zoeken op school een leuke en leerzame kick-off of afsluiting van een periode waarin jullie aandacht schenken aan pesten.
  • Jullie zoeken vooral een creatieve en luchtige manier om iets pittigs als Pesten bespreekbaar te maken. Theater is hiervoor ideaal. Door de rollen van de personages kunnen jullie persoonlijke gesprekken over Pesten makkelijker voeren met de klas.
  • Je bent anderszins zijdelinks met onderwijs of pesten of groepsdynamica betrokken. Denk aan speciale programma’s over sociale veiligheid op een congres, seminar of masterclass over onderwijs. Ook dan kan SUPERVEILIG! passen.

Eerder werkte SUPERVEILIG! b.v. samen met Kinderrechtenhuis te Leiden, Rotary Oldenzaal en Anti-Pest-Club.

Contact